AEE Logo Biomass Logo
photo0

banner2

banner 3

Beneficiile comunităţilor

Beneficiile utilizării energiei din biomasă pentru comunitatea ta:

 • Reducerea costurilor pentru încălzirea instituţiilor publice de menire socială
 • Utilizarea surselor economisite pentru alte priorităţi ale instituţiei
 • Sporirea confortului termic în şcoala, grădiniţa, centrul comunitar din satul tău
 • Surse suplimentare de venit pentru antreprenorii locali
 • Locuri de muncă noi create
 • Securitatea energetica a satului sporită
 • Venituri adiţionale la bugetul local
 • Trecerea la tehnologii moderne de producere a energiei termice
 • Stimularea dezvoltării parteneriatului local dintre APL şi antreprenorii locali
 • Dezvoltarea durabilă a comunităţii
 • Capacităţi sporite în utilizarea eficientă a surselor energetice
 • Comunitatea rămâne mai atractivă pentru noi investiţii
 • Protecţia mediului ambiant
 • Obţinerea îngrăşămintelor organice în urma arderii biomasei