AEE Logo Biomass Logo
photo5


Lista producătorilor de brichete
și pelete

Combustibil din biomasă

Proiectul Energie şi Biomasă îşi propune să susţină crearea unei afaceri comerciale de procesare a biomasei cu o productivitate de aproximativ 1,000 t. pe an utilizând biomasa derivată din deşeurile agricole sau din produsele secundare ale unui proces agro-industrial. Pentru implementarea reuşită a acestei activităţi, la prima etapă a fost elaborat un studiu care să determine Potenţialul energetic al biomasei din culturile agricole pentru brichetare, la nivel de regiuni şi raioane.

Analiza efectuată a identificat potenţialul de biomasă pentru brichetare a fiecărui raion pe mai multe tipuri de biomasă agricolă. Informaţia obţinută va fi folosită ca şi referinţă în procesul de selectare a potenţialilor beneficiari ai suportului acordat de Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova.

Un alt obiectiv al acestei activităţi este stimularea creării de Parteneriate Publice Private care să demonstreze viabilitatea şi fezabilitatea modelului dat în cazul întreprinderilor producătoare de combustibil din materie primă locală.

Concursul va fi lansat pentru Administraţiile Publice Locale de toate nivelurile, care în parteneriat cu un întreprinzător local vor putea demonstra că modelul propus este unul realistic şi posibil de implementat în satul sau comuna pe care o reprezintă.

Prin intermediul suportului acordat de Proiectul Energie şi Biomasă, beneficiarul selectat va putea acoperi o parte din costurile investiţionale pentru procurarea echipamentului de procesare a biomasei, cealaltă fiind asigurată de beneficiar.

Se presupune că în cadrul Parteneriatului Public Privat constituit, Administraţia Publică Locală va transmite drepturile de gestionare şi utilizare a utilajului către partenerul său privat. În acelaşi timp preţurile pentru combustibilul produs vor fi stabilite de comun acord în cadrul parteneriatului.

Impactul scontat de la implementarea acestei activităţi este posibilitatea îmbunătăţirii securităţii energetice a localităţilor rurale din Republica Moldova, stimularea dezvoltării întreprinderilor de procesare a biomasei local disponibile, precum şi stabilirea unor parteneriate durabile care să contribuie la dezvoltarea economică a satelor şi regiunilor.

Republica Moldova are standarde europene pentru brichete şi pelete

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie a adoptat pe 3 octombrie 2012 standardele europene din domeniul biocombustibililor solizi. Astfel, producătorii de biocombustibili solizi vor urma să facă dovada calităţii produsului lor în baza standardelor europene atunci când îşi vor vinde marfa în republică sau peste hotarele ei. Vedeţi aici lista standardelor pentru biocombustibilii solizi pentru Republica Moldova.