AEE Logo Biomass Logo
photo0

banner2

banner 3

Furnizorii de combustibil

În scopul creării unei pieţe locale a combustibililor din biomasă, capabilă să asigure necesarul de combustibil atît pentru centralele termice instalate la instituţiile publice din cadrul Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, cît şi pentru consumatorii casnici care aleg să treacă la un cazan în bază de biomasă, se organizează o instruire pentru acei producători agricoli interesaţi să iniţieze o afacere în acest domeniu. Scopul instruirii este de a transmite producătorilor agricoli acele cunoştinţe şi abilităţi de bază pentru iniţierea unei afaceri de producere a combustibililor din biomasă, si abordează următoarele aspecte majore:

  • Mecanizarea procesului de colectare a paielor din cereale. Echipamente agricole de balotat. Organizarea procesului de colectare, stocare şi comercializare a paielor balotate.
  • Aspecte financiare. Model de calcul a cheltuielilor de producere a baloturilor din paie (componentele de cost pe tot lanţul valoric).
  • Recuperabilitatea investiţiilor ca urmare a procurării echipamentelor agricole de balotat paie. Procedura de achiziţii a baloturilor din paie pentru instituţii publice.
  • Tehnologii de peletare şi brichetare.
  • Procesul de producere a combustibililor solizi din biomasă, etapele ciclului de producere şi comercializare a peletelor şi brichetelor
  • Echipamente de producere a peletelor şi brichetelor din biomasă şi caracteristicile acestora.

Adiţional, Proiectul Energie şi Biomasă a elaborat un Ghid Practic al Furnizorului de Combustibildin Biomasă care serveşte ca un îndrumar pentru acei antreprenori interesaţi să se lanseze în domeniul producerii şi comercializării combustibililor din biomasă (brichete, pelete, baloturi de paie).

Ghid pentru furnizorii de Bio-Combustibil
pdf[3740 kb]
Ghid pentru furnizorii de Bio-Combustibil
Руководство для поставщиков Биотоплива
pdf[5161 kb]
Руководство для поставщиков Биотоплива