AEE Logo Biomass Logo
photo3

banner2

banner 3

Operatorii de cazane

Operatorii ce vor asigura buna funcţionare a centralelor termice pe bază de biomasă, primesc o instruire introductivă şi una practică în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

Instruire Introductivă

Aceasta se oferă operatorilor înainte ca cazanul pe biomasă să fie instalat în instituţia publică, si are ca scop echiparea operatorilor cu un set critic de cunoştinţe şi abilităţi în următoarele domenii:

 • Caracteristicele şi tipurile cazanelor pe bază de biomasă utilizate
 • Tipurile de tehnologii de producere a combustibililor din biomasă
 • Fluxul tehnologic utilizat pentru producerea peletelor, brichetelor şi baloturilor de paie
 • Măsurarea parametrilor de calitate a combustibilului din biomasă
 • Rolul operatorilor la asigurarea eficienţei tehnice a cazanului pe biomasă şi a sistemului de încălzire în întregime
 • Planificarea procurării combustibilului necesar. Condiţiile privind depozitarea şi păstrarea peletelor, brichetelor şi baloturilor de paie
 • Planificarea utilizării raţionale a resurselor din biomasă pentru  producerea energiei termice: săptămânal, lunar.
 • Problemele care pot interveni în timpul funcţionării centralelor termice şi căile de depăşire a acestora
 • Măsurile de securitate tehnică şi anti-incendiară. Monitorizarea procesului de producere a energiei termice
 • Rolul operatorului în procesul de producere a energiei termice din biomasă. Monitorizarea procesului. Înregistrarea datelor: temperatura, timpul, resursele consumate, etc.  Ținerea registrelor
 • Implicarea operatorilor în procesul de deservirea tehnică a instalaţilor utilizate.

Instruire practică

Instruirea respectivă este organizată nemijlocit la centrala termică de către angajaţii abilitaţi ai antreprenorului care a furnizat şi instalat cazanul pe biomasă şi echipamentul adiacent, si include următoarele aspecte tehnico-practice:

 • Cerinţele de calitate faţă de combustibilul cu care va fi alimentată cazanul instalat
 • Caracteristicile tehnice ale centralei termice, parametrii de funcţionare, regulile de întreţinere şi exploatare
 • Traseul termic exterior: componenţa şi exploatarea acestuia
 • Punctul termic: componenţa şi exploatarea acestuia
 • Evidenţa parametrilor de funcţionare a sistemului de încălzire
 • Pregătirea sistemului pentru sezonul de încălzire
 • Instrucţiuni privind conservarea echipamentului după încheierea sezonului de încălzire
 • Securitatea muncii la exploatarea centralei termice, reţelei termice exterioare si a punctului termic
 • Securitatea anti-incendiară
 • Simularea defecţiunilor posibile şi înlăturarea acestora
 • Deservirea centralei termice, reţelei termice exterioare si a punctului termic în perioada de garanţie şi după expirarea acesteia.