AEE Logo Biomass Logo
photo1


Cogenerare

Această activitate va susţine dezvoltarea şi crearea unei staţii de cogenerare care să utilizeze reziduurile de biomasă obţinute de la activitatea de bază a uneia din întreprinderile sectorului agro-industrial din Republica Moldova.

Prin pilotarea acestei tehnologii la nivelul unei întreprinderi din sectorul agro-industrial Proiectul Energie şi Biomasă ţine să demonstreze fezabilitatea producerii de agent termic pentru necesităţile interne ale întreprinderii şi comercializarea energiei electrice în reţeaua de distribuţie naţională. Astfel, procesarea deşeurilor unei întreprinderi din sectorul agro-industrial poate deveni o sursă suplimentară de venit şi poate ulterior fi replicată la un număr mai mare de întreprinderi.

Activitatea este una ambiţioasă şi priveşte cu perspectivă în domeniul disponibilizării deşeurilor în sectorul agro-industrial. Drept bază legislativă activitatea dată se va axa pe trei acte importante cu privire la politica energiei regenerabile în Republica Moldova:

  • Legea cu privire la Energia Regenerabilă aprobată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 160 de la 12.07.2007;
  • Hotărârea ANRE Nr. 321 de la 22.01.2009 cu privire la aprobarea Metodologiei pentru Determinarea, Aprobarea şi Aplicare Tarifelor pentru Electricitatea Generată din Energia Electrică Regenerabilă şi Combustibil Biologic,
  • Hotărârea ANRE Nr. 330 de la 03.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Garanţiile Originii Electricităţii Generate din Energie Electrică Regenerabilă şi Combustibil Biologic.

În timp ce barierele practice şi instituţionale încă mai împiedică furnizarea energiei electrice în reţelele de distribuţie, Proiectul Energie şi Biomasă valorifică oportunităţile de accesare a reţelelor electrice de distribuţie cu scopul furnizării energie electrice către acestea.

A fost lansat un concurs pentru agenţii economici locali care au potenţialul de a asimila tehnologiile de cogenerare. Printre criteriile principale utilizate pentru identificarea beneficiarului se numără:

  • Disponibilitatea unui volum suficient de deşeuri care să fie transformate în combustibil pentru co-generare
  • Existenţa unei sarcini termice constante în cadrul întreprinderii
  • Capacitate financiară pentru co-finanţarea proiectului
  • Cunoştinţe suficiente în domeniul asimilării unor tehnologii de acest gen

Conform condiţiilor concursului anunţat împreună cu Agenţia pentru Eficienţa Energetică, participanţii au prezentat un studiu de prefezabilitate, conform formularului.

Până la sfârşitul anului 2012, va fi elaborat studiul de fezabilitate pentru viitorul beneficiar.