AEE Logo Biomass Logo
photo3

banner2

banner 3

Iniţiativa educaţională

Energia produsă din biomasă este deseori perceputănegativ la nivel de societate, fiind catalogată drept o practică învechită asociată cu mediul rural şi sărăcia, un poluant pentru medium ambiant şi producerea căreia necesită muncă fizică considerabilă. Din aceste motive, este necesarăo schimbare de atitudine ce poate fi înfăptuită printr-o amplă informare care trebuie să înceapă de la cel mai fundamental nivel al societăţii. Educarea tinerii generaţii încă de pe băncile şcolii s-a dovedit a fi una dintre cele mai efective abordări atunci cînd este vorba de realizarea unor schimbări durabile la nivel de societate – o practică pe larg folosită în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

În acest context, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova a lansat o Iniţiativă Educaţională privind Energia Regenerabilă şi Eficienţa Energetică care are menirea de a promova utilizarea surselor renovabile de energie, în special biomasa, precum şi a practicilor de consumraţional a resurselor energetice prin aplicarea măsurilor de eficienţă energetică şi conservare a energiei.

Aceasta iniţiativă educaţională acoperă toate şcolile din comunităţile beneficiare ale Proiectului Energie şi Biomasă, şi presupune antrenarea elevilor şi profesorilor în activităţi interactive şi practice ce ţin de promovarea surselor de energie alternative în comunitate şi a practicilor de eficienţă energetică. În cadrul acestei iniţiative, elevii împreună cu profesorii construiesc machete de instalaţii ce utilizează energia regenerabilă, participă la dezbateri pe diverse subiecte ce ţin de energia alternativă şi eficienţa energetică, efectuează vizite de studiu la centrale termice ce funcţionează pe bază de biomasă, pregătesc lucrări practice şi cercetări la subiect care le prezintă altor semeni, părinţilor şi membrilor cu putere de decizie din comunitate etc. Cei mai activi elevi participă la o tabără de vară tematică unde au posibilitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele în materie de energie durabilă şi eficienţă energetică. Prima tabără de vară cu specific eco-energetic în cadrul Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova a avut loc în iunie 2012.

Ca suport la realizarea iniţiativei în şcoli, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova împreună cu o grupă de experţi din domeniu au elaborat o broşură educaţională ”Surse de Energie Regenerabilă” şi un Ghid Metodologic al Profesorului. Adiţional, a mai fost elaborată şi o mascotă a campaniei cu numele de ENERGEL. Acesta este prietenul şi partenerul elevilor şi tinerilor în explorarea a tot ceea ce ţine de energia ecologică şi consumul raţional de energie.