AEE Logo Biomass Logo
photo5

banner2

banner 3

Autorităţile publice locale

Pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor de încălzire pe biomasă la nivel comunitar şi crearea unei pieţe locale a surselor de energie din biomasă la nivel local, Proiectul Energie şi Biomasă vine cu un pachet de instruiri  pentru liderii APL-urilor locale, angajaţi ai primăriilor, membri ai consiliilor locale şi director ai instituţiilor beneficiare de cazane pe bază de biomasă.

Instruire în mobilizarea comunitară şi a resurselor locale

Această instruire se organizează la etapa de evaluare a proiectului de încălzire cu biomasă la nivel de comunitate, şi oferă participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice în următoarele domenii:

 • Colectarea surselor locale (contribuţiei comunităţii) la realizarea proiectului
 • Stabilirea parteneriatelor locale
 • Evaluarea participativă a propunerii de proiect.

Ca rezultat al instruirii, comunitatea obţine un plan de mobilizare a populaţiei şi colectare a investiţiei locale pentru implementarea proiectului de încălzire a instituţiilor publice cu combustibil din biomasă.

Instruire în implementarea şi managementul proiectului la nivel de comunitate

Organizată la etapa de implementare a proiectului de încălzire cu biomasă, această instruire rezultă în elaborarea unui plan al comunităţii de gestionare a proiectului care se axează pe următoarele aspecte cheie:

 • Asigurarea contribuţiei locale
 • Monitorizarea implementării proiectului
 • Asigurarea instituţiei cu combustibilul din biomasă (baloturi, brichete, pelete)
 • Asigurarea transparenţei implementării proiectului

Instruire în durabilitatea, monitorizarea şi evaluarea participativă a proiectelor

După finalizarea lucrărilor de instalare a centralei termice pe bază de biomasă,  comunitatea devine responsabilă de buna funcţionare a Centralei termice instalate şi a sistemului de încălzire per ansamblu. În acest context, reprezentaţii comunităţii sunt antrenaţi într-un seminar de instruire, unde actorii principali identifică acţiuni concrete, responsabili de realizarea lor, determină sursele necesare şi acoperirea acestora. Toate aceste aspecte sunt reflectate într-un plan de durabilitate a proiectului de încălzire a instituţiilor publice din comunităţile beneficiare.

În cadrul acestor instruiri, actorii responsabili de asigurarea durabilităţii proiectului în comunitate, stabilesc un set de indicatori cantitativi şi calitativi de monitorizare a performanţei proiectelor implementate.

Instruiri specializate

Cu scopul de a facilita asimilarea tehnologiilor noi la nivel de comunitate şi utilizarea eficientă a acestora în administrarea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă, proiectul Energie şi Biomasă organizează o instruire specializată care sporeşte cunoştinţele şi abilităţile actorilor cheie din comunitate în următoarele domenii:

 • Cadrul normativ şi instituţional din domeniul energeticii şi eficienţei energetice aplicabil în Republica Moldova
 • Căi de diversificarea surselor energetice la nivel de comunitatea şi accesarea surselor regenerabile de energie.
 • Estimarea potenţialului de biomasă la nivel de raion, tipurile de biomasă.
 • Evaluarea potenţialului de biomasă locală şi modalităţi de valorificarea a acestuia.
 • Posibilităţi de producere a energiei termice din biomasă
 • Procesul tehnologic utilizat şi caracteristica instalaţiilor tehnice existente în ţară. Fluxul tehnologic utilizat pentru producerea peletelor, brichetelor şi baloturilor de paie. Corelaţia calitate-preţ.
 • Parametrii principalelor tipuri de cazane pe biomasă existente. Asigurarea eficienţei tehnice
 • Constituirea şi gestionarea relaţiilor cu furnizorii de combustibil din biomasă. Planificarea procurării de combustibil pentru centralele pe biomasă din comunitate. Impactul socio-economic la nivel local.
 • Responsabilitatea socială a agenţilor economici locali privind valorificarea potenţialului energetic al biomasei locale.
 • Constituirea parteneriatelor publice-private la nivel local. Cadrul legal şi normativ
 • Rolul sectorului privat şi asociativ în promovarea avantajelor biocombustibilului obţinut din biomasa locală
 • Posibilităţi şi tehnici de atragere a investiţiilor la nivel de comunitate.