AEE Logo Biomass Logo
photo4


banner2

Descrierea proiectului

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole. Proiectul va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituţiile publice şi gospodăriile casnice din comunităţile rurale.

Acest lucru va conduce la crearea unor pieţe funcţionale a tehnologiilor de procesare a biomasei, ce va asigura durabilitatea intervenţiilor proiectului şi după încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri de muncă şi asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuţie a combustibilului din biomasă şi de asigurare cu tehnologii moderne, la nivel local şi regional.

Perioada de implementare: 2011-2014

Buget: Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane EURO, acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln. EURO) şi PNUD Moldova (0,56 mln. EURO)

Ce rezultate vom obţine până în 2014:

 • 130 de sisteme termice pe bază de biomasă, cu o putere totală de 35 MWh, vor fi instalate în instituţiile publice din comunităţile rurale: şcoli, grădiniţe, centre comunitare, centre medicale ş.a.
 • Antreprenorii agricoli locali vor fi activ implicaţi în producerea, stocarea şi livrarea către beneficiar a combustibilului din biomasă.
 • Antreprenorii agricoli vor putea cumpăra echipament de procesare a biomasei şi de producere a combustibilului din biomasă prin leasing
 • Noi afaceri vor fi lansate şi noi locuri de muncă vor fi create la nivel local.
 • 500 de gospodării casnice vor fi dotate cu cazane moderne de ardere a brichetelor şi peletelor
 • Activităţi de producere şi livrare a brichetelor şi peletelor vor fi pilotate.
 • O staţie de cogenerare va fi construită pentru a produce energie termică şi electricitate din deşeuri agricole, acoperind, astfel, necesarul de energie termică pentru consum propriu.
 • Autorităţile publice locale, managerii instituţiilor publice, antreprenorii agricoli locali vor obţine noi cunoştinţe şi aptitudini în domeniul producerii şi utilizării energiei din biomasă.
 • Populaţia, autorităţile publice locale, sectorul privat, societatea civila vor fi bine informaţi despre oportunităţile şi beneficiile utilizării surselor regenerabile de producere a energie.
 • Energia regenerabilă va juca un rol determinant în sporirea securităţii energetice şi în creşterea economică a comunităţilor rurale.

De ce avem nevoie de energie regenerabilă?

Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, peste 95% din necesarul energetic fiind asigurat din importuri. Dependenţa de sursele externe de energie a condus la majorarea constantă a preţurilor acestora şi la acumularea datoriilor mari faţă de furnizorul extern. Sectorul energetic este unul vital pentru dezvoltarea economică a ţării. Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat angajamentul de a reforma sectorul energetic prin sporirea securităţii energetice, diversificarea surselor de energie şi atragerea de investiţii în domeniu. Autorităţile optează pentru o creştere de până la 20%, către anul 2020, a ponderii energiei produse din surse regenerabile în structura totală a consumului energetic pe ţară, obiectiv conţinut în Strategia energetică a ţării. Republica Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile, care este, deocamdată, neexploatat. Cea mai abundentă sursă alternativă de energie în Republica Moldova este biomasa.

3 cifre în favoarea energiei din biomasă:

 • Biomasa folosită în scopuri energetice poate acoperi aproape 20% din consumul anula de energie din Moldova.

  arrow
 • Combustibilul obţinut din biomasă este echivalent cu 50% din gazele naturale importate.

  arrow
 • Cu energia din biomasă putem încălzi toate şcolile şi grădiniţele din satele Moldovei.

Energia produsă din surse proprii are mai multe beneficii. Ea reduce dependenţa de importuri, sporeşte securitatea energetică a ţării, are costuri mai mici, permite dezvoltarea de noi afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse regenerabile reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea mediului ambiant.