AEE Logo Biomass Logo
photo6

banner2

banner 3

Comitetul de selectare

Comitetul de Selectare al Proiectului Energie şi Biomasă este autoritatea ce examinează şi aprobă propunerile de proiecte de instalare a sistemelor termice pe bază de biomasă în comunităţile rurale. Comitetul este format din reprezentanţi ai instituţiilor partenere ale Proiectului Energie şi Biomasă. Componenţa Comitetului de Selectare a fost aprobată de Consiliul Proiectului Energie şi Biomasă la şedinţa din 15 aprilie 2011 şi are în componenţa sa şapte membri, reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
 • Ministerul Educației
 • Agenţia pentru Eficienţă Energetică
 • Fondul pentru Eficiență Energetică
 • Delegaţia UE în Moldova
 • PNUD Moldova
 • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova

Responsabilităţile cheie ale Comitetului de selectare sunt următoarele:

 • Evaluarea, clasificarea şi pre-selectarea scrisorilor de intenţie a comunităţilor interesate să îşi instaleze sisteme moderne de încălzire pe bază de biomasă
 • Evaluarea cererilor de proiect selectate pentru etapa de evaluare finală
 • Evaluarea finală şi aprobarea proiectelor pentru investiţii
 • Asigurarea transparenţei în procesul de selectare şi aprobare a proiectelor pentru investiţii
 • Asigurarea sinergiei şi complementarităţii cu activităţile actorilor cheie în sector (ministerele de ramură, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Agenţiile de dezvoltare regională, FISM ş.a.)

Comitetul de Selectare se întruneşte periodic în şedinţe comune, de ce puţin două ori în trimestru.