AEE Logo Biomass Logo
photo1

banner2

banner 3

Beneficiarii

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova susţine instituţiile publice din comunităţile rurale în accesarea surselor regenerabile de energie, în asigurarea independenţei energetice şi în dezvoltarea comunitară. Cu sprijinul financiar al proiectului, în perioada 2011-2014, în 144 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare rurale din toate raioanele Republicii Moldova au fost instalate sisteme moderne de încălzire pe bază de biomasă.

Informaţia totalizată despre sistemele de încălzire pe bază de biomasă instalate până în prezent cu sprijinul financiar al Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova o găsiţi aici.

Datorită rezultatelor realizate în perioada de activitate, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova se extinde pentru încă trei ani. Cu un buget total de 9.41 milioane EURO acordaţi de Uniunea Europeană, proiectul va fi implementat de Programul Naţiunilor Unite în perioada 2015-2017.

Instalarea centralelor termice pe biomasă în instituțiile publice din oraşele mici şi sate, precum şi îmbinarea tehnologiilor de bioenergie cu cele de energie solară, prioritar, în grădiniţe şi centre de sănătate este una din activităţile prioritare ale Proiectului Energie şi Biomasă 2.

Ce regiuni vor fi acoperite de Proiectul Energie şi Biomasă 2?

Centrale termice pe bioenergie vor fin instalate în instituţiile publice din:

  • oraşele mici din regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud
  • oraşele mici şi satele din stânga Nistrului, UTA Gagauz-Yeri şi raionul Taraclia

În total, urmează a fi instalate din fonduri europene 80 de centrale termice pe bioenergie.

În paralel cu racordarea la bioenergie, în 21 de instituţiile publice beneficiare vor fi instalate şi colectoare solară de producere a apei calde. Tehnologiile pe bază de energie solară vor fi instalate prioritar în grădiniţe şi centre medicale.

Cine va acoperi cheltuielile de instalare a centralelor termice pe biomasă şi a colectoarelor solare?

  • Cea mai mare parte a cheltuielilor instalării sistemelor termice va fi acoperită din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă
  • Comunitățile rurale vor contribui cu minim 15% din bugetul total al investiţiei
  • Orașele mici vor contribui cu minim 20% din bugetul total al investiţiei

Cum să beneficiezi de fondurile Proiectului Energie şi Biomasă în sectorul public?

Echipa de experţi ai Proiectului Energie şi Biomasă vor organiza sesiuni de prezentare a proiectului în fiecare regiune, centru raional şi orașe mici la care vor fi invitate să participe autorităţile publice locale şi managerii de instituţii publice interesaţi să utilizeze tehnologii pe bază de bioenergie şi energie solară în comunitatea/instituţia lor.

La şedinţele publice vor fi prezentate în detaliu condiţiile ce urmează a fi întrunite pentru a racorda şcolile, grădiniţele, centrele comunitare şi alte instituţii publice la sisteme termice pe bază de biomasă şi energie solară din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă.

Orarul lansării Proiectului Energie şi Biomasă în regiunea/raionul/oraşul Dvs. poate fi accesat aici.